Port of Twente

FI-1934-PortofTwente

Een stukje Rotterdam in Twente

Sinds wanneer horen Rotterdam en Twente bij elkaar? Waarom gebruiken ze in Rotterdam en Twente dezelfde computersystemen om het goederentransport over water, weg en rails af te handelen? Twente is op weg om een logistieke hot-spot te worden. Dat is een druk knooppunt, waar goederen aankomen en weer worden verspreid. Vanaf Port of Twente worden containers die in Rotterdam aankomen heel Europa doorgestuurd. Hoe is dit zo gekomen?

CTT - Hengelo 2015 KLEIN

Combi Terminal Twente, Hengelo 2015.

Bolk Transport

In de eerste decennia van de 20e eeuw handelen de Almelose families Looms en Bolk in kolen en dranken. Om hun handelswaar te vervoeren, richten zij in 1942 de transportfirma Looms & Bolk op.

Bolk - jaren '30- '40 KLEIN

Bijzonder transport door Looms & Bolk in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog.

In 1953 overlijdt firmant Looms en gaat Jan Bolk verder. De firma Jan Bolk haalt onder meer bier van Heineken uit Amsterdam en verspreidt dit over Oost-Nederland.

Tegenwoordig heeft Bolk Transport ook klanten als Vredestein, Grolsch, Hartman en Ten Cate. Daarnaast vervoert Bolk alles wat te hoog, te lang of te zwaar is, zoals gigantische onderdelen van windmolens. Daar blijft het echter niet bij.

Bolk - windturbine transport 2015 KLEIN

Transport van onderdelen van windmolens, 2015.

Inlandse Containerterminal

In 1985 besluiten de Nederlandse Spoorwegen om zeecontainers per trein te gaan vervoeren. Vanaf Rotterdam rijdt men naar vijf steden, die diep in het land liggen. Hier komen inlandse containerterminals; knooppunten waar containers gelost, gestald en verder vervoerd worden. In Almelo zijn het de vrachtwagens van Bolk, die de containers naar hun bestemming rijden. De NS laten Bolk ook de terminal runnen.

CTT Almelo - eind jaren '80 KLEIN

Container Terminal Twente aan het spoor in Almelo, eind jaren ’80.

Het containervervoer per trein is echter omslachtig. In Rotterdam takelt men containers van schepen op vrachtwagens, dan worden ze op de trein gezet, en in Almelo komen ze weer op vrachtwagens te staan. Als de NS in 1996 stoppen met containervervoer, bedenkt Bolk een alternatief. Als je containers over water verscheept, dan spaar je één keer overpakken uit. Bovendien kost transport over water minder dan per trein.

CTT Hengelo 2015 KLEIN

CTT in Hengelo, 2015.

Combi Terminal Twente

In 1999 besluiten Twentse bedrijven, de overheid en Bolk om containers voortaan over water te gaan vervoeren. Samen met drie investeerders legt Bolk dan in de haven van Hengelo de Combi Terminal Twente aan.

De terminal gaat in 2001 open en Bolk vervoert de containers. In korte tijd groeit CTT uit tot de grootste terminal van Nederland. In Rotterdam is men daar blij mee, want hoe meer containers je via de achterdeur verspreidt, hoe meer je er aan de voordeur kan binnenhalen. Alleen zo kan de Rotterdamse haven blijven groeien.

24.w498.r498-280.c958641

In 2015 is in Rotterdam de Tweede Maasvlakte geopend. De haven trekt nu schepen aan die 22.000 containers vervoeren. Over een tijdje zullen jaarlijks 16 miljoen containers Rotterdam bereiken en die moeten naar 350 miljoen consumenten in Europa. De havens van Hamburg, Bremen en Antwerpen zijn te klein voor de nieuwe mammoetschepen, of de containers kunnen vanuit die steden niet goed worden verspreid. Via CTT bereiken de vele containers uit Rotterdam Europa wel goed. Het vervoer via Twente kan daardoor nog verder groeien, dan de huidige 180.000 containers per jaar. Dat is goed voor Twente, want waar het transport in orde is, daar vestigen zich bedrijven en groeit de werkgelegenheid. Voor elk bedrijf geldt immers: zonder transport staat alles stil.

Bolk - containertransport 2015 KLEIN

Port of Twente

Ondertussen werkt CTT samen met XL Businesspark Twente in Almelo en wordt in 2012 de vereniging Port of Twente opgericht. Bedrijven, overheden en scholen werken hierin samen om banen in de transportsector te creëren. Internationale firma´s die een centrum zoeken om hun goederen over Europa te verspreiden, worden hiermee verleid om zich in Twente te vestigen. Eén zo’n bedrijf is Timberland in Almelo, dat ook het best geautomatiseerde magazijn in heel Europa heeft.

CTT Hengelo 2015 (2) KLEIN
Techniek

Containers worden in Rotterdam gelost met computergestuurde hijskranen zonder machinist. Elke container wordt met GPS gevolgd. Met computer en GPS weet men waar de container is, hoe laat hij aankomt, welke kraan klaar staat, en hoe laat de boot, trein of vrachtwagen vertrekt die de container verder vervoert. Omdat CTT dezelfde apparatuur gebruikt als in Rotterdam, sluiten zeehaven en inlandse terminal goed aan.

MEER INFORMATIE

Website: www.portoftwente.com

Schoolbezoeken: Vinkjes-icon-yes
Stagemogelijkheden: Vinkjes-icon-yes
Vakantiewerk: Vinkjes-icon-yes