Docenten

Techniek en onderwijs van vandaag – antwoorden voor morgen

Twente is rijk aan innovatieve, technische bedrijven. Twente is ook rijk aan technische onderwijsinstellingen, die op elk niveau vakmensen opleiden. Op papier een perfecte match, maar in de praktijk kiezen nog te weinig leerlingen voor een technische opleiding. Dit is onwenselijk, want terwijl Twente veel werklozen telt, dreigt er bij bedrijven een tekort aan technici te ontstaan. Het doel van de Canon is om de belangstelling voor techniek vanuit de eigen leefomgeving te stimuleren en om samenwerking tussen onderwijs en technische bedrijven in Twente te realiseren.

De canon kan worden gebruikt in de bovenbouw van het Primair Onderwijs en de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs. De canon is geschikt voor de lessen geschiedenis en techniek.

De canon bestaat uit twee delen: een historisch deel dat de stroom technische vernieuwingen vanaf de prehistorie laat zien, en een actueel deel waarin innovatieve technische bedrijven in Twente aan bod komen. Het historische deel is chronologisch opgebouwd en is een aanvulling op de Canon van de Nederlandse Geschiedenis. De onderwerpen die in beide delen van de canon worden behandeld passen ook in de 10 tijdvakken die in het geschiedenisonderwijs worden gehanteerd.

De canon is ook in thema’s opgedeeld; bouw, energie, huisnijverheid en start-ups, industrie, techniek, transport. Per thema is een docentenpagina ontwikkeld. Op deze docentenpagina’s is te lezen, welke kerndoelen per thema aan bod komen. Ook treft u lesmateriaal voor het PO en VO over de onderwerpen uit de canon aan. Aanvullend is op de docentenpagina informatie te vinden over bedrijfsbezoeken.