Transport

Gebruikten Neanderthalers ooit de hoge zandruggen als transportweg, nu is het de Port of Twente die de regio ontsluit. Vanaf het moment dat Twente bewoond is, staat het in contact met andere gebieden. Mensen, ideeën, technieken en producten stromen al duizenden jaren in en uit. Zonder transport en communicatie staat alles stil. Op deze pagina vindt u informatie over de toepassing van het thema Transport in de les.

 

Kerndoelen PO
De Canon van techniek in Twente dekt onderstaande kerndoelen binnen het volgende domein: Oriëntatie op jezelf en de wereld.

Kerndoelen VO
De Canon van techniek in Twente dekt onderstaande kerndoelen binnen volgende domeinen: Mens en maatschappij & Mens en natuur

  • Kerndoel 51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
  • Kerndoel 52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en Holocaust; televisie en computer
  • Kerndoel 53: De leerlingen leren over de belangrijkste historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.
  • Kerndoel 37: De leerling leert een kader van tien tijdvakken te gebruiken om gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen in hun tijd te plaatsen. De leerling leert hierbij over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: tijd van jagers en boeren (Prehistorie tot 3000 v.C.), tijd van Grieken en Romeinen (3000 v.C.) – 500 n.C.), tijd van monniken en ridders (500 – 1000), tijd van steden en staten (1000 – 1500), tijd van ontdekkers en hervormers (1500 – 1600), tijd van regenten en vorsten (1600 – 1700), tijd van pruiken en revoluties (1700 – 1800), tijd van burgers en stoommachines (1800 – 1900), tijd van wereldoorlogen (1900 – 1950), tijd van televisie en computer (1950 – heden). De leerling leert daarbij in elk geval de relatie te leggen tussen de gebeurtenissen en ontwikkelingen in de 20e eeuw (waaronder de Wereldoorlogen en de Holocaust), en hedendaagse ontwikkelingen.

  • Kerndoel 38: De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in de omgeving te plaatsen.

  • Kerndoel 40: De leerling leert historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen of antwoorden te vinden op vragen, en hij leert daarbij ook de eigen cultuurhistorische omgeving te betrekken.

  • Kerndoel 29: De leerling leert kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in sleutelbegrippen uit het gebied van de levende en niet-levende natuur, en leert deze sleutelbegrippen te verbinden met situaties in het dagelijks leven.

  • Kerndoel 30: De leerling leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving (milieu), en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.

  • Kerndoel 32: De leerling leert te werken met theorieën en modellen door onderzoek te doen naar natuurkundige en scheikundige verschijnselen als elektriciteit, geluid, licht, beweging, energie en materie.

Lesmateriaal PO en VO

De canon van techniek in Twente kan naast uw methode worden gebruikt. Elk onderwerp uit de canon is voorzien van een verwerkingsopdracht. De verwerkingsopdrachten voldoen aan de methodiek van Onderzoekend, Ontwerpend Leren. De opdrachten betrekken de omgeving & belevingswereld van het kind bij het onderwijs. Elke verwerkingsopdracht is ontwikkeld voor bovenbouw PO en onderbouw VO. Er zijn verschillende soorten opdrachten: opdrachten in combinatie met een bedrijf/museumbezoek en doe-opdrachten bij een onderwerp uit de canon. Iedere verwerkingsopdracht wordt begeleid door een handleiding. Hierin staat beschreven hoe de opdracht wordt uitgevoerd, welke kerndoelen behaald worden, duur van de opdracht en welke materialen nodig zijn.

PO

 • Titelonderwerp
  Niveau: Bovenbouw PO
  Duur les:  minuten
  Kerndoelen: 
  Plaats: 

  Introductietekst

  Voor de les

  Start van de les (minuten)

  Tijdens de les (minuten)

  Lesafsluiting (minuten)

  Materialen

 • Titelonderwerp
  Niveau: Bovenbouw PO
  Duur les:  minuten
  Kerndoelen: 
  Plaats: 

  Introductietekst

  Voor de les

  Start van de les (minuten)

  Tijdens de les (minuten)

  Lesafsluiting (minuten)

  Materialen

VO

 • Titelonderwerp
  Niveau: Onderbouw VO
  Duur les:  minuten
  Kerndoelen: 
  Plaats: 

  Introductietekst

  Voor de les

  Start van de les (minuten)

  Tijdens de les (minuten)

  Lesafsluiting (minuten)

  Materialen

 • Titelonderwerp
  Niveau: Onderbouw VO
  Duur les:  minuten
  Kerndoelen: 
  Plaats: 

  Introductietekst

  Voor de les

  Start van de les (minuten)

  Tijdens de les (minuten)

  Lesafsluiting (minuten)

  Materialen

 • Titelonderwerp
  Niveau: Onderbouw VO
  Duur les:  minuten
  Kerndoelen: 
  Plaats: 

  Introductietekst

  Voor de les

  Start van de les (minuten)

  Tijdens de les (minuten)

  Lesafsluiting (minuten)

  Materialen

Bedrijfsbezoeken

Via onderstaande link kunt u de aanmeldpagina voor uw bedrijfsbezoek downloaden. Het formulier dient volledig ingevuld te worden en te worden verstuurd naar de contactpersoon van het betreffende bedrijf. Het bedrijf neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. Voor vragen kunt u contact opnemen met het bedrijf of met ons via het contactformulier. Klik op de kaart op een plaats de omgeving van uw school. Hier verschijnen bedrijven die open staan voor een bedrijfsbezoek.

Aanmeldformulier bedrijfsbezoek