Techniek en voeding

Als mensen na 200.000 jaar jagen overgaan op landbouw, komt de geschiedenis in een stroomversnelling. In een steeds hoger tempo verschijnen er meer technieken, beroepen, voedingsmiddelen en mensen. De ontwikkeling van landbouw en voeding gaat nog steeds door. Op deze pagina vindt u informatie over de toepassing van het thema Techniek en Voeding in de les.

 

 

Kerndoelen PO

De Canon van techniek in Twente dekt onderstaande kerndoelen binnen het volgende domein:

Oriëntatie op jezelf en de wereld.

 

Kerndoelen VO

De Canon van techniek in Twente dekt onderstaande kerndoelen binnen volgende domeinen:

Mens en maatschappij
Mens en natuur

  • Kerndoel 42: De leerlingen leren onderzoek doen naar materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
  • Kerndoel 51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
  • Kerndoel 52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en Holocaust; televisie en computer
  • Kerndoel 53: De leerlingen leren over de belangrijkste historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.
  • Kerndoel 37: De leerling leert een kader van tien tijdvakken te gebruiken om gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen in hun tijd te plaatsen. De leerling leert hierbij over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: tijd van jagers en boeren (Prehistorie tot 3000 v.C.), tijd van Grieken en Romeinen (3000 v.C.) – 500 n.C.), tijd van monniken en ridders (500 – 1000), tijd van steden en staten (1000 – 1500), tijd van ontdekkers en hervormers (1500 – 1600), tijd van regenten en vorsten (1600 – 1700), tijd van pruiken en revoluties (1700 – 1800), tijd van burgers en stoommachines (1800 – 1900), tijd van wereldoorlogen (1900 – 1950), tijd van televisie en computer (1950 – heden). De leerling leert daarbij in elk geval de relatie te leggen tussen de gebeurtenissen en ontwikkelingen in de 20e eeuw (waaronder de Wereldoorlogen en de Holocaust), en hedendaagse ontwikkelingen.

  • Kerndoel 38: De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in de omgeving te plaatsen.

  • Kerndoel 40: De leerling leert historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen of antwoorden te vinden op vragen, en hij leert daarbij ook de eigen cultuurhistorische omgeving te betrekken.

  • Kerndoel 29: De leerling leert kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in sleutelbegrippen uit het gebied van de levende en niet-levende natuur, en leert deze sleutelbegrippen te verbinden met situaties in het dagelijks leven.
  • Kerndoel 30: De leerling leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving (milieu), en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.
  • Kerndoel 31: De leerling leert onder andere door praktisch werk kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in processen uit de levende en niet-levende natuur en hun relatie met omgeving en milieu.
  • Kerndoel 32: De leerling leert te werken met theorieën en modellen door onderzoek te doen naar natuurkundige en scheikundige verschijnselen als elektriciteit, geluid, licht, beweging, energie en materie.

Lesmateriaal PO en VO

De canon van techniek in Twente kan naast uw methode worden gebruikt. Elk onderwerp uit de canon is voorzien van een verwerkingsopdracht. De verwerkingsopdrachten voldoen aan de methodiek van Onderzoekend, Ontwerpend Leren. De opdrachten betrekken de omgeving & belevingswereld van het kind bij het onderwijs. Elke verwerkingsopdracht is ontwikkeld voor bovenbouw PO en onderbouw VO. Er zijn verschillende soorten opdrachten: opdrachten in combinatie met een bedrijf/museumbezoek en doe-opdrachten bij een onderwerp uit de canon. Iedere verwerkingsopdracht wordt begeleid door een handleiding. Hierin staat beschreven hoe de opdracht wordt uitgevoerd, welke kerndoelen behaald worden, duur van de opdracht en welke materialen nodig zijn.

po

 • Niets zo natuurlijk als een nerd

  Niveau: Bovenbouw PO
  Duur les: 50 minuten
  Kerndoelen: 42, 52, 53
  Plaats: klaslokaal

  Voorbereiding

  De fictieve zeeman Robinson Crusoe leed schipbreuk en spoelde aan op een onbewoond eiland. Van resten van het scheepswrak bouwde hij een hut en wist hij 28 jaar te overleven door graan te verbouwen, potten te bakken en geiten te fokken. De romanfiguur van Daniel Defoe is gebaseerd op belevenissen van Alexander Selkirk, die van 1705 tot 1709 een verblijf op een onbewoond eiland overleefde. Net als Crusoe moet Selkirk vooral in de begintijd jager-verzamelaar zijn geweest, want landbouw levert pas na vele maanden voedsel op. Crusoe had het voordeel dat hij materialen van het scheepswrak kon halen en bekend was met landbouw en techniek. Hoe moeten onze verre voorouders zich hebben gered, toen er niets was en zij zelf alles moesten uitvinden?

  Geïnspireerd op het verhaal van Robinson Crusoe gaan we met de klas een denkbeeldige reis maken. Leerlingen komen zonder gereedschap op een onbewoond eiland aan en splitsen zich op in groepjes. Elk groepje bedenkt technische oplossingen om in dagelijkse behoeften te voorzien; eten, water, onderdak, kleding, warmte. De oplossingen worden tussendoor klassikaal vergeleken. Denk aan: 

  • Eten en drinken

  Wie honger heeft zoekt wortels en vruchten, maar hoe graaf je en hoe kraak je noten?
  Vissen en dieren vang je met speren of netten. Hoe maak je die zonder gereedschap?
  Stel dat je vuur kunt maken, hoe kook je vlees en vis zonder potten en pannen?
  Wie uit de beek drinkt vouwt zijn handen tot kom, maar hoe neem je drinkwater mee?
  Zoutloos eten is smakeloos en ongezond. Je hebt zout nodig. Hoe kom je aan zout?

  • Onderdak en kleding

  Hoe bouw je hutten zonder middelen om takken te hakken en huiden te bemachtigen?
  Als je een dier vangt, hoe conserveer je dan de huid om kleren en tenten te maken?

  • Warmte ’s Nachts is het koud en jagen de dieren. Hoe maak je vuur voor warmte en veiligheid?   
  Leerdoel

  Door leerlingen zelf te laten ervaren, hoe hulpeloos mensen zijn in de natuur, begrijpen zij hoe onmisbaar techniek is en hoe knap prehistorische mensen waren, die konden overleven door alles (zonder voorbeeld!) zelf te bedenken.


  Start van de les (5 minuten)

  Inleiding geven op Robinson Crusoe.

  Tijdens de les (30 minuten)

  Leerlingen bedenken technische oplossingen om in dagelijkse behoeften te voorzien.
  (3 x 5 min. oplossingen bedenken en 3 x 5 min. oplossingen klassikaal bespreken)

  Lesafsluiting (15 minuten)

  Het venster Niets zo natuurlijk als een nerd klassikaal doornemen en terugkoppelen naar de opdracht ‘overleven op een onbewoond eiland’.


  Materialen

  De website Canon van Techniek in Twente, venster Niets zo natuurlijk als een nerd.

 • Kappen en branden

  Niveau: Bovenbouw PO
  Duur les: 50 minuten
  Kerndoelen: 42, 51, 52
  Plaats: Museum TwentseWelle

  De boeren en het lös hoes, waar mens en dier onder één dak woonden, zijn te zien in museum TwentseWelle. Ontdek met je leerlingen de geschiedenis van Twente door met een speurkoffer door de collectie en Het Grote Verhaal te lopen. 
  De opdracht wordt uitgevoerd in samenwerking met museum TwentseWelle. Voor reservering van een bezoek en de speurkoffer wordt verwezen naar http://www.twentsewelle.nl

  Voorbereiding

  – Vervoer regelen
  – Bezoek regelen bij TwentseWelle
  – De klas in groepjes van 4 leerlingen verdelen


  Start van de les (10 minuten)

  – Museumbegeleider legt de speurkoffer uit

  Tijdens de les (20 minuten)

  – Leerlingen gaan speuren door de collectie (open depot) en de expositie (het Grote Verhaal)


  Lesafsluiting (10 minuten)

  – Antwoorden worden klassikaal gecheckt


  Materialen

  – Vervoer naar TwentseWelle
  – Potloden

   

VO

 • Niets zo natuurlijk als een nerd

  Niveau: Bovenbouw PO
  Duur les: 50 minuten
  Kerndoelen: 42, 52, 53
  Plaats: klaslokaal

  Voorbereiding

  De fictieve zeeman Robinson Crusoe leed schipbreuk en spoelde aan op een onbewoond eiland. Van resten van het scheepswrak bouwde hij een hut en wist hij 28 jaar te overleven door graan te verbouwen, potten te bakken en geiten te fokken. De romanfiguur van Daniel Defoe is gebaseerd op belevenissen van Alexander Selkirk, die van 1705 tot 1709 een verblijf op een onbewoond eiland overleefde. Net als Crusoe moet Selkirk vooral in de begintijd jager-verzamelaar zijn geweest, want landbouw levert pas na vele maanden voedsel op. Crusoe had het voordeel dat hij materialen van het scheepswrak kon halen en bekend was met landbouw en techniek. Hoe moeten onze verre voorouders zich hebben gered, toen er niets was en zij zelf alles moesten uitvinden?

  Geïnspireerd op het verhaal van Robinson Crusoe gaan we met de klas een denkbeeldige reis maken. Leerlingen komen zonder gereedschap op een onbewoond eiland aan en splitsen zich op in groepjes. Elk groepje bedenkt technische oplossingen om in dagelijkse behoeften te voorzien; eten, water, onderdak, kleding, warmte. De oplossingen worden tussendoor klassikaal vergeleken. Denk aan: 

  • Eten en drinken

  Wie honger heeft zoekt wortels en vruchten, maar hoe graaf je en hoe kraak je noten?
  Vissen en dieren vang je met speren of netten. Hoe maak je die zonder gereedschap?
  Stel dat je vuur kunt maken, hoe kook je vlees en vis zonder potten en pannen?
  Wie uit de beek drinkt vouwt zijn handen tot kom, maar hoe neem je drinkwater mee?
  Zoutloos eten is smakeloos en ongezond. Je hebt zout nodig. Hoe kom je aan zout?

  • Onderdak en kleding

  Hoe bouw je hutten zonder middelen om takken te hakken en huiden te bemachtigen?
  Als je een dier vangt, hoe conserveer je dan de huid om kleren en tenten te maken?

  • Warmte ’s Nachts is het koud en jagen de dieren. Hoe maak je vuur voor warmte en veiligheid?   
  Leerdoel

  Door leerlingen zelf te laten ervaren, hoe hulpeloos mensen zijn in de natuur, begrijpen zij hoe onmisbaar techniek is en hoe knap prehistorische mensen waren, die konden overleven door alles (zonder voorbeeld!) zelf te bedenken.


  Start van de les (5 minuten)

  Inleiding geven op Robinson Crusoe.

  Tijdens de les (30 minuten)

  Leerlingen bedenken technische oplossingen om in dagelijkse behoeften te voorzien.
  (3 x 5 min. oplossingen bedenken en 3 x 5 min. oplossingen klassikaal bespreken)

  Lesafsluiting (15 minuten)

  Het venster Niets zo natuurlijk als een nerd klassikaal doornemen en terugkoppelen naar de opdracht ‘overleven op een onbewoond eiland’.


  Materialen

  De website Canon van Techniek in Twente, venster Niets zo natuurlijk als een nerd.

 • Titelonderwerp
  Niveau: Onderbouw VO
  Duur les:  minuten
  Kerndoelen: 
  Plaats: 

  Introductietekst

  Voor de les

  Start van de les (minuten)

  Tijdens de les (minuten)

  Lesafsluiting (minuten)

  Materialen

 • Titelonderwerp
  Niveau: Onderbouw VO
  Duur les:  minuten
  Kerndoelen: 
  Plaats: 

  Introductietekst

  Voor de les

  Start van de les (minuten)

  Tijdens de les (minuten)

  Lesafsluiting (minuten)

  Materialen

Bedrijfsbezoeken

Via onderstaande link kunt u de aanmeldpagina voor uw bedrijfsbezoek downloaden. Het formulier dient volledig ingevuld te worden en te worden verstuurd naar de contactpersoon van het betreffende bedrijf. Het bedrijf neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. Voor vragen kunt u contact opnemen met het bedrijf of met ons via het contactformulier. Klik op de kaart op een plaats de omgeving van uw school. Hier verschijnen bedrijven die open staan voor een bedrijfsbezoek.

Aanmeldformulier bedrijfsbezoek